Πολιτική απορρήτου

Σημαντική ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων Σας ενημερώνουμε πως από την 25η Μαΐου 2018, έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, γνωστός ως GDPR.

Στην εταιρεία μας προχωρήσαμε σε ενσωμάτωση του Κανονισμού στη λειτουργία μας, ενισχύοντας την προστασία των δεδομένων σας που αποτελεί, σταθερά, προτεραιότητά μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εταιρεία μας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σχεδιάζει και αναβαθμίζει διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προτιμήσεις σας. Η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας μας καθώς και των συνεργαζόμενων με την με την εταιρεία μας επιχειρήσεων, γίνεται, εφόσον επιθυμείτε, μέσω έντυπου, τηλεφωνικού ή ηλεκτρονικού μέσου, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει σε εμάς. Η εταιρεία μας στα πλαίσια των εργασιών της διατηρεί και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την συμβατική μας σχέση, την αρχή της αναλογικότητας, χρησιμοποιώντας πλήρως αυτοματοποιημένες διεργασίες, χωρίς άμεση αναφορά σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, χρησιμοποιώντας επιπλέον σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης και ψευδονυμοποίησης των στοιχείων, τα οποία μας έχετε διαθέσει, με αποκλειστικούς σκοπούς:

α) Την διατήρηση κρυπτογραφημένου αρχείου, περιορισμένης πρόσβασης για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα με σκοπό την μελλοντική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον το επιθυμείτε.

β) Την χρησιμοποίηση αποκλειστικά των δεδομένων των φωτογραφιών και βίντεο σας για διαφημιστικούς και προωθητικούς λόγους σχετικούς με την ανάδειξη αποκλειστικά σε τρίτους – πελάτες μας της δουλειάς της εταιρείας μας.

 

Για να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας και να επεξεργαζόμαστε τα διαθέσιμα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό 679/2016 και σύμφωνα με τους ως άνω σκοπούς και να σας προτείνουμε τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να μην κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

 

Η εταιρεία μας διασφαλίζει την άνευ όρων πρόσβασή σας στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εγγυάται την άμεση ενημέρωσή σας σε περίπτωση μη νόμιμης επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 20 του κανονισμού 679/2016. Η εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι εφόσον το ζητήσετε εγγράφως είναι υποχρεωμένη και θα διαγράψει/διορθώσει/περιορίσει την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρεί κατόπιν συγκατάθεσης σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όπως ο ως άνω κανονισμός ορίζει στα άρθρα 16 και 17 παρ 1,2

Athens

Κλείστε το ραντεβού σας στο 210 4933303

  • Facebook Social Icon
Bridal Couture
Bridal Couture